Virksomhed

Følgende er dele af det som Fysio-Menta kan hjælpe med.

Har din virksomhed specifikke behov, er du velkommen, så vi sammen kan finde en løsning.

Branchespecifik forebyggende træning

Kan foregå i virksomheden med fokus på jeres behov.

together, helping​ each other, winning
body, people, lifestyle

Rehabiliteringsforløb

Har du en medarbejder med en langvarig eller mere nylig problematik, så lad os sammen arbejde på at få medarbejderen tilbage til hverdagen.

After Work Arrangement

Der er mulighed for at booke temaaftener med fokus på forskellige problemstillinger, alt fra simple måder at forebygge arbejdsrelaterede skader, til hvordan man ved at bruge kroppen kan øge arbejdseffektiviteten.

problem, solution, help
mental health, wellness, psychology

Forløb for mentale problemer

Fysioterapi er ikke bare træning af fysiske besvær, men kan også anvendes till mentale problemer, herunder bl.a. angst, depression og stress. 

Scroll to Top